Ontwikkeling Tillift voor Steigermaterieel

Hylkema Bouw ontwikkelt een transportmiddel waarmee steigermaterieel gemechaniseerd kan worden verplaatst. Gebruik van het te ontwikkelen transportmiddel moet leiden tot zo min mogelijk extra gewicht. Het realiseren van een zo laag mogelijk eigen gewicht van het transportmiddel is dus één van de voorwaarden. Tegelijkertijd zal wel voldoende sterkte gewaarborgd moeten worden. In verband hiermee zal een frame op basis van kokerbuizen worden ontwikkeld. Verwacht wordt dat minder materiaal nodig zal zijn om toch de juiste sterkte te realiseren.

 

In dit frame zal een hijsmechanisme worden geïntegreerd. Het hijsmechanisme zal bestaan uit hydraulische cilinders die worden aangedreven door een hydromotor in combinatie met een hydropomp. Het te ontwikkelen frame zal over het juk met steigermateriaal heen rijden. Vervolgens zullen vier cilinders aan de hijsogen op het juk worden gekoppeld en zal het hydraulische systeem in werking worden gesteld. De cilinders zullen gaan bewegen waardoor het juk zal worden opgehesen. De last zal op 1,5 meter hoogte aan het frame worden gekoppeld. Op deze hoogte zal dus ook het zwaartepunt komen te liggen. Het te ontwikkelen transportmiddel zal door middel van een eigen aandrijving materiaal verrijden naar de gewenste plek.

 

Aangekomen op de plaats van bestemming zal het hydraulische systeem weer in werking worden gesteld waardoor het juk weer naar beneden zal bewegen en zal worden afgekoppeld.

Beoogd wordt het transportmiddel zodanig te ontwikkelen dat de voor- en achterkant onafhankelijk kunnen worden gehesen. Hiertoe zal het hydraulische systeem waarschijnlijk worden opgesplitst in 2 of 4 aparte aansturingen zodat alle cilinders onafhankelijk kunnen worden bediend.

Teneinde wendbaarheid te realiseren zal het transportmiddel zodanig worden ontwikkeld dat het een kleine draaicirkel heeft (scherpe hoeken kunnen nemen).

Beoogd wordt het transportmiddel multifunctioneel te maken zodat ook andere goederen dan steigermaterieel kunnen worden verreden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het vervoeren van stukgoed op pallets (bestrating, tegels, etcetera) en het vervoeren van bijvoorbeeld bigbags, kratten en dergelijke.

In verband hiermee zal het frame verstelbaar moeten worden gemaakt. In geval van een zwaardere last zal de hijsinrichting ook verzwaard moeten worden. Een ander aandachtspunt zal worden gevormd door stabiliteit van het transportmiddel.

Beoogd wordt het te ontwikkelen transportmiddel middels een radiografische afstandsbediening te kunnen aansturen. Ook zal het mogelijk moeten worden om de unit aan te sturen middels een mobiele telefoon (waarschijnlijk via bluetooth).